ul. Żubrowa 2b, Warszawa, Polska
+48 22 127 57 76
kontakt@fp.org.pl

Działania twórcze i profilaktyczne

Fundacja Pedagogium

Projekt współfinansowany jest przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Śródmieście.

1. Warsztaty dramowe

Poprzez dyskusję umożliwimy zwiększenie świadomości zagrożeń, takich jak uzależnienie
i współuzależnienie. Dzięki metodzie dramy uczestnicy nabędą umiejętności komunikacyjne
i strategie rozwiązywania konfliktów w grupie, a także zapoznania się ze scenariuszem
i próbami do przygotowania spektaklu teatralnego.

2. Wolontariat

Będziemy się angażować w akcje wolontariackie.
Wolontariat stanowi istotny element uwrażliwiania społecznego, zwiększania kompetencji społecznych i poczucia odpowiedzialności, pogłębiania empatii i tworzenia pozytywnych relacji z innymi ludźmi.

3. Warsztaty rozwijające

Możliwości rozwoju potencjałów i zainteresowań, m.in.: zajęcia fotograficzne, zajęcia z samoobrony.
Dla chętnych zajęcia z samoobrony, które nie tylko podniosą samoocenę uczestników, ale również realnie wzmocnią poczucie bezpieczeństwa.

Zgłoszenia:

Na miejscu ul. Hoża 62/69 ; 00-682 Warszawa
e-miał: kontakt@fp.org.pl
tel. 22 127 57 76
tel. 570 6865 667

Prosimy o zgłoszenia indywidualne lub grupowe na adres e-miał: kontakt@fp.org.pl
Zajęcia mogą być także prowadzone poza siedzibą Fundacji.
Terminy i godziny można dopasować indywidualnie, jeżeli grupa jest co najmniej 8. osobowa.

Harmonogram godzin w których zajęcia są możliwe do realizacji
Poniedziałek (10.00 – 19.00): zajęcia dramowe; wolontariat; zajęcia rozwijające Wtorek 9.00 – 15.00: zajęcia dramowe; zajęcia rozwijające Środa 9.00 – 15.00: wolontariat; zajęcia dramowe Czwartek 10.00 – 19.00: zajęcia rozwijające; wolontariat; zajęcia dramowe Piątek 9.00 – 12.00: zajęcia dramowe; zajęcia rozwijające Sobota (indywidualne zgłoszenia) 10.00 – 16.00: zajęcia dramowe; wolontariat; zajęcia rozwijające
Serdecznie zapraszamy!