ul. Żubrowa 2b, Warszawa, Polska
+48 22 127 57 76
kontakt@fp.org.pl

główna

Fundacja Pedagogium

O Fundacji Pedagogium

Fundacja Pedagogium

rozpoczęła swoją działalność w 2006 r. Założycielem Fundacji jest Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie.

Inspiracją do założenia Fundacji była trudna sytuacja wielu polskich rodzin skutkująca marginalizacją ekonomiczną, kulturową i społeczną dzieci i młodzieży. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Pedagogium WSPR w Warszawie współczesna polska młodzież przeżywa swoisty kryzys tożsamości. Badania pokazały, że w przypadku znalezienia się w tarapatach życiowych młodzież wskazuje rówieśników, jako te osoby, u których w pierwszej kolejności szukałaby pomocy i wsparcia. Na drugim miejscu znajdują się rodzice, na trzecim sympatia, a na czwartym rodzeństwo. Dalsze miejsca to: psycholog, ksiądz, pedagog i nauczyciel.

Wyniki tych badań skłoniły Fundację do zajęcia się problemem działań profilaktycznych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych, ale także szkoleniowych i edukacyjnych.

Działalność Fundacji Pedagogium skupia się wokół inicjatyw profilaktyczno-resocjalizacyjnych podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży głównie z terenu Mazowsza ale również innych rejonów Polski.
Założenia statutowe realizujemy na kilku płaszczyznach:

 • imprezy rekreacyjno-sportowe dla młodzieży ze wskazaniem innych sposobów życia, wykorzystanie sportu jako elementu socjalizacji ale również promocja sportu i kultury fizycznej.
 • szkolenia i warsztaty z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, których celem jest uświadamianie i pogłębienie poczucia wspólnoty u rodziców i dzieci, pogłębiona umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy w ramach grupy, umiejętność korzystania z własnych potencjałów i zasobów rodziny, przygotowanie rodziców do refleksji własnej sytuacji życiowej i poszukiwania możliwości rozwiązywania problemów.
 • szkolenia, warsztaty, panele edukacyjne i konferencje w zakresie patologii społecznych XXI wieku ze wskazaniem na realizację programów skierowanych do nauczycieli pedagogów szkolnych z placówek wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz dodatkowo pracowników instytucji samorządowych i działaczy organizacji non-profit zainteresowanych problemami zdrowia uczniów w zakresie problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży wynikających z używania środków odurzających i substancji psychotropowych, infoholizmu, stresu, agresji, prostytucji itd., mający na celu redukcję szkodliwych zachowań uczniów w sferze zdrowia.
 • pomoc w podejmowaniu i upowszechnianiu przez młodzież działań na rzecz:
  • promocji modelu życia wolnego od uzależnień,
  • poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
  • obronności państwa,
  • krzewienia idei demokracji i samorządności;
 • świąteczne akcje charytatywne dla rodzin dotkniętych niedostatkiem i ubóstwem.