ul. Żubrowa 2b, Warszawa, Polska
+48 22 127 57 76
kontakt@fp.org.pl

Resocjalizacja Polska

Fundacja Pedagogium

 

Od 2016 roku Fundacja Pedagogium przejmuje obowiązki wydawcy czasopisma Resocjalizacja PolskaResocjalizacja Polska/ Polish Journal of Social Rehabilitation. Czasopismo powstało w 2010 r. i ma charakter półrocznika. Jego misją jest prezentowanie dorobku polskiej myśli resocjalizacyjnej w wymiarze teoretycznym i aplikacyjnym oraz jej rozpowszechnienie w skali krajowej i międzynarodowej, w rozmaitych ośrodkach życia naukowego i akademickiego.
Resocjalizacja Polska informuje o najnowszych naukowych odkryciach w  zakresie resocjalizacji i profilaktyki, prezentuje wyniki badań naukowych uczonych.
Umożliwia karierę publikacyjną młodym pracownikom nauki. Pismo jest  „pomostem” między światem nauki a światem praktyków. Jako unikalne naukowe czasopismo poświęcone swojej problematyce spełnia doniosłą rolę w polityce naukowej kraju.
Polish Journal of Social Rehabilitation jest wydawany w formie dwujęzycznej polskiej i angielskiej w modelu Open Access. Oznacza to, ze wszystkie artykuły naukowe udostępniane są w pełnej wersji na stronie internetowej czasopisma.
Serdecznie zapraszamy do współpracy i do odwiedzenia strony internetowej www.resocjalizacjapolska.pl