ul. Żubrowa 2b, Warszawa, Polska
+48 22 127 57 76
kontakt@fp.org.pl

Resocjalizacja Polska

Fundacja Pedagogium

RESOCJALIZACJA POLSKA

Wydawca: Fundacja Pedagogium
Patronat naukowy: Zespół Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk
Tytuł w języku angielskim: Polish Journal of Social Rehabilitation
Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Marek Konopczyński
Liczba punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 70 punktów
Czasopisma dwujęzyczne. Język publikowanych artykułów: polski oraz angielski
Indeksacja: BazHum; DOAJ; CEJSH; ICI Journals Master List; CEEOL; ERICH Plus; EBSCO
strona internetowa: resocjalizacjapolska.pl

Prenumerata za rok 2020 tj. nr 19/2020 i 20/2020
oraz na rok 2021 tj. nr 21/2021 i 22/2021
(w cenie brutto wraz z kosztami wysyłki):
Cena za prenumeratę za rok wynosi 100 zł

Promocja (dotyczy prenumeraty za rok 2020 oraz na rok 2021):
Przy zakupie jednego egzemplarza półrocznika „Resocjalizacja Polska” zostanie udzielony rabat w wysokości 5 zł. oraz do prenumeraty kwota 10 zł. za dany rok

Zapraszamy do zakupu drukowanych wydań Resocjalizacji Polskiej. Aktualnie w sprzedaży dostępne
są następujące numery:

Nr 19/2020        50 zł.
Nr 20/2020        50 zł.
Nr 21/2021        50 zł.
Nr 22/2021        50 zł.

nr Resocjalizacji Polskiej

Formularz zamówienia – zamów

Opis

11/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

spis treści
cena: 35 zł

PROMOCJA: 30

12/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

spis treści
cena: 30 zł

PROMOCJA: 25

13/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

spis treści
cena: 40 zł

PROMOCJA: 35

17/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

spis treści
cena: 40 zł

PROMOCJA: 35

18/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

spis treści
cena: 50 zł

PROMOCJA: 45

19/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

spis treści
cena: 50 zł

PROMOCJA: 45

20/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

spis treści
cena: 50 zł

PROMOCJA: 45

„Resocjalizacja Polska” gromadzi artykuły naukowe – studia teoretyczne, prace badawcze, prace przeglądowe, recenzje, sprawozdania z konferencji i spotkań naukowych, a także informacje kronikarskie dotyczące wydarzeń o charakterze naukowym (np. awanse naukowe).
Intencją obecności czasopisma na arenie naukowej jest prezentowanie dorobku polskiej myśli resocjalizacyjnej w wymiarze teoretycznym i aplikacyjnym oraz jej rozpowszechnienie w skali krajowej i międzynarodowej, w rozmaitych ośrodkach życia naukowego i akademickiego.
Czasopismo umożliwia karierę publikacyjną młodym pracownikom naukowym, wchodzącym w świat nauk humanistycznych i społecznych jako doktoranci i pracownicy naukowi uczelni publicznych
i niepublicznych, polskich i zagranicznych. Pismo jest swoistym „pomostem” między światem nauki
a światem praktyków.
Wszystkie artykuły zamieszczane w czasopiśmie są recenzowane, zgodnie z zasadą podwójnej anonimowej recenzji. Współpraca redakcji, autorów i recenzentów odbywa się z poszanowaniem kodeksu etycznego czasopisma Resocjalizacja Polska, opublikowanego na stronie internetowej www.resocjalizacjapolska.pl.

 

 

Od 2016 roku Fundacja Pedagogium przejmuje obowiązki wydawcy czasopisma Resocjalizacja PolskaResocjalizacja Polska/ Polish Journal of Social Rehabilitation. Czasopismo powstało w 2010 r. i ma charakter półrocznika. Jego misją jest prezentowanie dorobku polskiej myśli resocjalizacyjnej w wymiarze teoretycznym i aplikacyjnym oraz jej rozpowszechnienie w skali krajowej i międzynarodowej, w rozmaitych ośrodkach życia naukowego i akademickiego.
Resocjalizacja Polska informuje o najnowszych naukowych odkryciach w  zakresie resocjalizacji i profilaktyki, prezentuje wyniki badań naukowych uczonych.
Umożliwia karierę publikacyjną młodym pracownikom nauki. Pismo jest  „pomostem” między światem nauki a światem praktyków. Jako unikalne naukowe czasopismo poświęcone swojej problematyce spełnia doniosłą rolę w polityce naukowej kraju.
Polish Journal of Social Rehabilitation jest wydawany w formie dwujęzycznej polskiej i angielskiej w modelu Open Access. Oznacza to, ze wszystkie artykuły naukowe udostępniane są w pełnej wersji na stronie internetowej czasopisma.
Serdecznie zapraszamy do współpracy i do odwiedzenia strony internetowej www.resocjalizacjapolska.pl