ul. Żubrowa 2b, Warszawa, Polska
+48 22 127 57 76
kontakt@fp.org.pl

Szkolenia dla nauczycieli, uczniów i rodziców

Fundacja Pedagogium

Idea programu: ŻYJ MĄDRZE

 • Holistyczne rozumienie zjawisk społecznych.
 • Każdy program jest dostosowany do realnych (lokalnych-szkolnych) zagrożeń.
 • Maksimum wiedzy i wskazówek praktycznych – minimum teorii.

 

Narkotyki i nowe dopalacze – etiologia, zagrożenia, profilaktyka

 • Rozpoznawanie zachowań ponarkotykowych – nie chemiczne i chemiczne, sposób rozpoznawania.
 • Nowe paranarkotyki i “wzmacniacze” i ich wpływ na rozwój dziecka.
 • Jak pracować z dziećmi eksperymentującymi z substancjami psychoaktywnymi?
 • Stosowanie testów narkotykowych w szkole – dlaczego warto.
 • Sterydomania – zagrożenia zdrowotne i psychiczne.
 • Podstawy pomoc przedlekarskiej w przypadku zażycia narkotyku.

Cena dla nauczycieli: 1500 zł, 3 x 45 minut – warsztaty.
Cena dla uczniów: 200 zł,45 minut – teatr pedagogiczny, zajęcia w jednorodnych klasach.
Cena dla rodziców: 750 zł, 60 minut – informacja w trakcie wywiadówek.

 

Podstawy pomocy przedlekarskiej 

 • Jak postępować z dzieckiem znajdującym się pod wpływem narkotyku?
 • Pomoc dziecku w przypadku nadużycia innych substancji psychoaktywnych.

Cena dla nauczycieli: 1000 zł, 2 x 45 minut – warsztaty.
Cena dla uczniów: 200 / 250 zł,45 minut (lub wersja szersza 90 minut).
Cena dla rodziców: 700 zł, 60 minut – informacja w trakcie wywiadówek.

 

Dziecko w cyberprzestrzeni

 • Infoholizm – charakterystyka zjawiska.
 • Agresywne gry komputerowe i sieciowe a zachowania dzieci (szkoła, przedszkole).
 • Interenet a wyniki w nauce – jak korzystać z Internetu.
 • Pułapki sieci.
 • Zaburzenia psychiczne i somatyczne jako skutek infoholizmu.

Cena dla nauczycieli: 1200 zł, 3 x 45 minut – warsztaty.
Cena dla uczniów: 250 zł,45 minut – teatr pedagogiczny, zajęcia w jednorodnych klasach.
Cena dla rodziców: 700 zł, 60 minut – informacja w trakcie wywiadówek.

 

Subkultury, sekty, destrukcyjne kulty

 • Charakterystyka współczesnych subkultur.
 • Rozpoznawanie przynależności do subkultur.
 • Nowomowa młodzieżowa.
 • Mechanizmy funkcjonowania sekt i destrukcyjnych kultów.
 • Zaburzenia osobowościowych jako skutek funkcjonowania w agresywnych subkulturach, sektach i kultach.

Cena dla nauczycieli: 1000 zł, 3 x 45 minut – warsztaty.
Cena dla rodziców: 600 zł, 60 minut – informacja w trakcie wywiadówek.

 

Agresja wśród dzieci i młodzieży

 • Mechanizmy zachowań agresywnych.
 • Nieformalni przywódcy w szkole.
 • Media jako wzorzec agresji – kształtowanie zachowań dziecka wobec multimediów.
 • Jak uczyć dzieci asertywności i empatii.
 • Zaburzone dziecko w szkole (klasie) – techniki postępowania.
 • Kształtowanie zachowań alternatywnych do agresji.

Cena dla nauczycieli: 1500 zł, 3 x 45 minut – warsztaty.

 

Dziecko krzywdzone – dziecko ofiara przemocy domowej

 • Rozpoznawanie syndromu dziecka ofiary.
 • Praca z dzieckiem krzywdzonym – techniki rozmowy, wsparcie psychologiczne dla dziecka.
 • Dziecko ofiara przemocy seksualnej.

Cena dla nauczycieli: 1200 zł, 2 x 60 minut – warsztaty.

 

Agresja i przemoc

 • Czym jest agresja?
 • Jak radzić sobie z trudnymi uczuciami?
 • Co to jest empatia?
 • Jak mówić NIE?

Cena dla uczniów: 250 zł,45 – 90 minut – warsztaty.

 

Agresja w mediach a zachowania i postawy dzieci w wieku przedszkolnym

 • Wpływ mediów na kształtowanie się osobowości małego dziecka.
 • Rozpoznawanie agresji u przedszkolaków.
 • Wskazówki metodyczne: dziecko a media.
 • Praca z rodzicami.

Cena dla nauczycieli: 1000 zł, 2 x 45 minut – warsztaty.

 

 Agresja i przemoc a kompetencje społeczne i komunikacja

 • Wzorce agresji a zachowania dziecka.
 • Mechanizmy dziecięcej komunikacji.
 • Kształtowanie kompetencji.
 • Stres a zachowania społeczne.

Cena dla nauczycieli: 1000 zł, 2 x 45 minut – warsztaty.

 

Komunikacja w grupie rówieśniczej – jak skutecznie porozumiewać się z innymi?

 • Konflikty – jak sobie z nimi radzić?

Cena dla uczniów: 250 zł,45 lub 90 minut – warsztaty.

 

AIDS – prawdy i mity

 • Dlaczego powinniśmy rozmawiać o AIDS.
 • Drogi i sposoby zakażeń wirusem HIV.
 • Zachowania ryzykowne a AIDS.
 • AIDS można i trzeba leczyć.
 • Jak postępować gdy pojawi się HIV/AIDS.

Cena dla nauczycieli: 1000 zł, 2 x 45 minut – warsztaty.
Cena dla uczniów: 1000 zł,45 minut – happening dla 7-8 klas.

 

 

Pigmalion i aureola

 • Nowe metody i techniki pracy z uczniem i grupą.
 • Uczenie zespołowego działania i empatii.
 • Mali geniusze – czyli kształtowanie ambicji.

Cena dla nauczycieli: 1500 zł, 3 x 45 minut – warsztaty.