ul. Żubrowa 2b, Warszawa, Polska
+48 22 127 57 76
kontakt@fp.org.pl

Zapobieganie przestępczości

Fundacja Pedagogium

Fundacja Pedagogium realizuje  projekt: “Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, agresji dzieci i młodzieży poprzez działania twórcze i profilaktyczne” finansowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

W ramach projektu nieodpłatnie organizujemy i przeprowadzamy warsztatów dramowych i warsztatów specjalistycznych, a także pogadanek i warsztatów związanych ze świadomością prawną dla młodzieży przebywającej w Ośrodkach.

Realizujemy:
– warsztaty dramowe (np. dotyczące przemocy rówieśniczej, uzależnień)
– warsztaty specjalistyczne (do wyboru, np. muzyczno-literackie, plastyczno-graficzne, sportowo-rekreacyjne)
– pogadanki i warsztaty związane ze świadomością prawną i ponoszeniem konsekwencji za swoje działania.

Dostarczamy cotygodniową ofertę działań kulturalno-oświatowych, sportowych i wolontariackich, które odbywają się na terenie Warszawy i z której mogą skorzystać Ośrodki Wychowawcze.

W ramach projektu oprócz dostarczenia oferty przeprowadziliśmy warsztaty w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku, Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pęcherach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, a kolejne placówki czekają na termin…

obraz3
39607940_552737511812270_2543908961917075456_n
obraz2
37207836_1052389108246054_2798009861487460352_n
37194417_1052389001579398_147074257334042624_n
obraz1
40532708_681723865534672_179412711078100992_n